Z wizytą u radykałów

Przesuń w dół

W zdrowym ciele zdrowy duch. Osławiony Prawy Sektor ćwiczy i przygotowuje się na różne scenariusze. Jak mi powiedział jeden z trenerów, z którym wdałem się krótką sympatyczną rozmowę, może być różnie. I dlatego nie tracą czasu.

Nie rozmawialiśmy o Banderze, ukraińskim Przemyślu, polskim Lwowie, wzajemnych pretensjach i historii. Rozmawialiśmy o codziennym życiu. Choć Majdan chce osiągnąć wiele i dąży do rewolucyjnych zmian, to w tym wszystkim chodzi o inną, lepszą prozę życia. Część osób wierzy, że codzienna obecność na Majdanie wystarczy. Dla innych okładanie się na betonie i tarzanie po brudnych płytach chodnikowych jest jednak lepszym i przede wszystkim skuteczniejszym działaniem.

Zobacz komentarze